Vyberte stránku

Změny ve výpočtu v roce 2017

S příchodem nového roku 2017 nastaly změny právní úpravy i v případě počítání srážek ze mzdy zaměstnance, resp. ve výpočtu tzv. nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka je taková částka, kterou zaměstnavatel nesmí ze mzdy zaměstnanci strnout a musí jej zaměstnanci...

Souběh exekuce a insolvence

S ohledem na velmi časté dotazy zaměstnavatelů jako plátců mzdy na jejich povinnosti v rámci souběhu insolvenčního řízení a exekučního řízení jsme se rozhodli zařadit toto téma do našeho newsletteru Exevido. Povinnosti zaměstnavatele nejsou přímo upraveny výslovným...

Připravované novely

V letošním roce bude poslanecká sněmovna projednávat návrh zákona předložený Senátem, kterým má být změněno zahájení exekučního řízení tak, že to již nebude oprávněný, kdo bude určovat osobu exekutora, který povede exekuci, ale nyní to bude exekuční soud, kdo na...