Vyberte stránku

S příchodem nového roku 2017 nastaly změny právní úpravy i v případě počítání srážek ze mzdy zaměstnance, resp. ve výpočtu tzv. nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka je taková částka, kterou zaměstnavatel nesmí ze mzdy zaměstnanci strnout a musí jej zaměstnanci vždy vyplatit.

V rámci výpočtu nezabavitelné částka se zohledňuje čistá mzdy zaměstnance, právním předpisem stanovené normativní náklady na bydlení, životní minimum na jednotlivce a dále počet vyživovaných osob.

Částka normativních nákladů je pro rok 2017 stanovena na 5.822,- Kč. V roce 2016 byla částka odpovídající normativním nákladům na bydlení stanovena částkou ve výši 5.858,- Kč.  Jak se měnila částka normativních nákladů a životního minima za posledních let můžete porovnat v následující tabulce.

Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Životní minimum 3.410,- Kč 3.410,- Kč 3.410,- Kč 3.410,- Kč 3.410,- Kč
Normativní náklady 5.678,- Kč 5.873,- Kč 5.767,- Kč 5.858,- Kč 5.822,- Kč

Do právně správného výpočtu srážky ze mzdy tak vstupuje především následující:

  • čistá mzda zaměstnance,
  • počet vyživovaných osob (manžel, děti),
  • životní minimum na jednotlivce odpovídající částce ve výši 3.410,- Kč a
  • normativní náklady na bydlení odpovídající částka pro rok 2017 ve výši 5.822,- Kč.

Je tak povinností zaměstnavatele tuto změnu právní úpravy zahrnout do výpočtu nezabavitelné částky, neboť v případě nesprávného výpočtu srážky ze mzdy hrozí zaměstnavateli postih jak ze strany exekutora, tak ze strany věřitele zaměstnance (v rámci exekučního řízení je věřitel zaměstnance či manžela zaměstnance označován jako oprávněný) či samotného zaměstnance (v rámci exekučního řízení je zaměstnance označován jako povinný či manžel povinného).

Nezabavitelná částka, kterou zaměstnavatel nemůže zaměstnanci srazit, se vypočítá jako 2/3 součtu životního minima a normativních nákladů. Pro rok 2017 tak nezabavitelná částka odpovídá částce ve výši 6.154, 67 Kč. V případě, že má zaměstnance nějaké vyživované osoby (manželku, děti), připočte se k nezabavitelné částce částka odpovídající ¼ z částky 6.154, 67 Kč za každou vyživovanou osobu. Pro rok 2017 se za každou vyživovanou osobu připočte do nezabavitelné částka 1.538,67 Kč.

Uvedeme si na následujícím příkladu správný výpočet srážky ze mzdy zaměstnance pro rok 2017. Vyjdeme ze skutečností, že zaměstnanec má čistou mzdu ve výši 15.500,- Kč, manželku a jedno dítě.

nezabavitelná částka = 9.233,- Kč

  1. třetina = 2.089,- Kč
  2. třetina = 2.089,- Kč
  3. třetina = 2.089,- Kč

Zaměstnanci může být stržena maximálně částka ve výši 4.178,- Kč, tedy částka odpovídající 1. a 2. třetině. Záleží však na typu pohledávek/y, zda se jedná o přednostní či nepřednostní. Částka, kterou zaměstnavatel zaměstnanci nesmí ze mzdy strhnout, činí v našem příkladu minimálně 11.322,- Kč.

Pokud si potřebujete ověřit výši srážek na přednostní nebo nepřednostní exekuce, využijte náš výpočet srážek.