Změna nezabavitelné částky v roce 2020 a jak se projeví ve výpočtu srážky ze mzdy!

15.3.2020

Zaměstnavatele v letošním roce čekalo, a ještě čeká několik změn v oblasti srážek ze mzdy. Jako každý rok se změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. Poprvé od roku 2012 se letos mění i výše životního minima, a to s účinností od 1.4.2020.

V rámci výpočtu nezabavitelné částky se zohledňují právním předpisem stanovené normativní náklady na bydlení, životní minimum na jednotlivce a dále počet vyživovaných osob.  Nezabavitelná částka, kterou zaměstnavatel nemůže zaměstnanci srazit, se vypočítá jako 2/3 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady na bydlení se mění každý rok k 1.1. Pro rok 2020 byla stanovena částka normativních nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelné částky ve výši 6.502,- Kč, a to nařízením vlády ze dne 16.12.2019 č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

Nařízením vlády ze dne 17.2.2020 č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, se s účinností od 1.4.2020 mění částka životního minima na jednotlivce, která je změněna poprvé od roku 2012, a to na částku 3.860,- Kč.

Jak se měnila částka normativních nákladů a životního minima za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 01.01.2020 01.04.2020
Životní minimum 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 860 Kč
Normativní náklady  5 616 Kč 5 678 Kč 5 873 Kč 5 767 Kč 5 858 Kč 5 822 Kč 5 928 Kč 6 233 Kč 6 502 Kč 6 502 Kč

 

Výše nezabavitelné částky tak od 1.4.2020 odpovídá částce ve výši 6.908,- Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. od 1.4.2020 částka ve výši  1.727,- Kč.

Jak se měnila nezabavitelná částka a částka připadající na 1 vyživovanou osobu za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 01.01.2020 01.04.2020
Nezabavitelná částka 6 017 Kč 6 059 Kč 6 189 Kč 6 118 Kč 6 179 Kč 6 155 Kč 6 225 Kč 6 429 Kč 6 608 Kč 6 908 Kč
Vyživovaná osoba 1 504 Kč 1 515 Kč 1 547 Kč 1 530 Kč 1 545 Kč 1 539 Kč 1 556 Kč 1 607 Kč 1 652 Kč 1 727 Kč

 

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (vypočtené dle ust. § 279, odst. 1 věty 1. o.s.ř.) srazí bez omezení, činí s účinností od 1.6.2019 v souladu s nařízením vlády č. 91/2019 Sb.,  o nezabavitelných částkách, dvojnásobek částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, namísto pouhého součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

S ohledem na změnu částky životního minima od 1.4.2020 tak odpovídá částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, částce ve výši 20.724,- Kč.

Jak se měnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01.01.2019 01.06.2019 01.01.2020 01.04.2020
Životní minimum 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 410 Kč 3 860 Kč
Normativní náklady na bydlení 5 616 Kč 5 678 Kč 5 873 Kč 5 767 Kč 5 858 Kč 5 822 Kč 5 928 Kč 6 233 Kč 6 233 Kč 6 502 Kč 6 502 Kč
Částka – srážka mzdy bez omezení 9 026 Kč 9 088 Kč 9 283 Kč 9 177 Kč 9 268 Kč 9 232 Kč 9 338 Kč 9 643 Kč 19 286 Kč 19 824 Kč 20 724 Kč

Správný výpočet srážek ze mzdy se tedy opět zkomplikoval. Rozhodli jsme se tedy ukázat výpočet srážky na konkrétním příkladu.

Př.: Výpočet si ukážeme na příkladu zaměstnance, jehož čistá mzda činí 18.500,- Kč. Má manželku a dvě děti. Jeho exekuční srážky jsou následující: nepřednostní pohledávka ve výši 35.000,- Kč a přednostní pohledávka ve výši 26.452,- Kč.

 • Nejprve si vypočteme nezabavitelnou částku:

6.908,- Kč (povinný) + (3 × 1.727,- Kč = manželka a dvě děti) = 12.089,- Kč

 • Dále vezmeme čistou mzdu a odečteme od ní nezabavitelnou částku

18.500 – 12.089 = 6.411,- Kč

 • Částka, která nám vyšla je nižší než zákonem stanovená hranice pro výpočet plně zabavitelné částky (20.724,- Kč). Všechny částky do této hranice se vždy následně dělí na tři třetiny. Stejně tomu bude i u naší částky 6.411,- Kč.

6.411 : 3 = 2.137,- Kč

 • První třetina půjde na nepřednostní pohledávky dle pořadí. Druhá třetina půjde na přednostní pohledávku (v případě, že by ji zaměstnanec neměl, připadla by druhá třetina jemu) a třetí třetina jde vždy zaměstnanci.
 1. třetina zbytku mzdy 2.137,- Kč = dle pořadí nepřednostní pohledávka
 2. třetina zbytku mzdy 2.137,- Kč = jediná přednostní pohledávka
 3. třetina zbytku čisté mzdy 2.137,- Kč = zaměstnanec

Závěrem: Exekuční srážky činily celkově 4.274,- Kč (první dvě třetiny), zaměstnanec obdržel 14.226,- Kč (nezabavitelná částka + třetí třetina).

 

OD 1.7.2020 SE VÝPOČET SRÁŽEK OPĚT ZMĚNIL – VÍCE NALEZNETE V SAMOSTATNÉM ČLÁNKU  ZDE.

 

Mgr. Hana Křenková, advokát

 

Na co si dát při výpočtu srážek pozor:

 • V průběhu výpočtu se obvykle pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby. Aktuální nezabavitelná částka je v celých korunách, není potřeba zaokrouhlovat.
 • Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.
  Dění

  Exekuce

  MENU
  O nás
  Služby
  Školení
  Články
  Kontakt

  KONTAKT

  Advokátní kancelář Křenková, s.r.o.
  Nile House - SPACES
  Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 Česká republika
  IČO: 08798451


  Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325560 

  Mgr. Hana Křenková je u České advokátní komory zapsána jako advokátka pod evidenčním číslem 17227.