Změna výpočtu srážky ze mzdy s účinností od 1.7.2020!

2.6.2020

Od počátku tohoto roku došlo ke změně výpočtu srážek ze mzdy hned dvakrát. S účinností od 1.1.2020 se změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. S účinností od 1.4.2020 se opět změnila výše nezabavitelné částky s ohledem na zvýšení životního minima.

V rámci výpočtu srážky ze mzdy je nutné určit výši nezabavitelné částky, tj. částky, které se zaměstnanci nemůže ze mzdy a jiných příjmů strhnout.

 

Co potřebujete vědět pro výpočet nezabavitelné částky?

Potřebujete vědět výši normativních nákladů na bydlení, výši životního minima na jednotlivce a dále počet vyživovaných osob.

 

Výpočet nezabavitelné částky do 30. 6. 2020

Nezabavitelná částka se do 30. 6. 2020 vypočítá jako 2/3 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a na každou vyživovanou osobu povinného se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky.

Výše nezabavitelné částky tak do 30. 6. 2020 odpovídá částce ve výši 6.908,- Kč.

Na každou vyživovanou osobu se uplatní částka ve výši 1.727,- Kč.

 

Výpočet nezabavitelné částky od 1. 7. 2020

Nezabavitelná částka se však do 1. 7. 2020 vypočítá jako 3/4 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a na každou vyživovanou osobu povinného se uplatní 1/3 z hodnoty nezabavitelné částky.

Výše nezabavitelné částky od 1. 7. 2020 odpovídá částce ve výši 7.771,5 Kč.

Na každou vyživovanou osobu se uplatní částka ve výši 2.590,5 Kč.

Jak se měnila nezabavitelná částka a částka připadající na 1 vyživovanou osobu za poslední roky můžete porovnat v následující tabulce.

 

Rok 2018 2019 01. 01. 2020 01. 04. 2020 01. 07 .2020
Nezabavitelná částka 6 225 Kč 6 429 Kč 6 608 Kč 6 908 Kč 7 771,5 Kč
Vyživovaná osoba 1 556 Kč 1 607 Kč 1 652 Kč 1 727 Kč 2 590,5 Kč

 

Jen připomínáme, že s účinností od 1. 6. 2019 se změnila částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení a nyní se rovná dvojnásobku částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Od 1. 4. 2020 tak odpovídá částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, částce ve výši 20.724,- Kč.

 

Praktický příklad

Výpočet srážek ze mzdy se tedy opět změnil. Ukázkový výpočet srážky ze mzdy si ukážeme na konkrétním případu.

Př.: Zaměstnanec má čistou mzdu ve výši 18.500,- Kč. Má manželku a jedno dítě. Má nepřednostní pohledávky ve výši 35.000,- Kč a přednostní pohledávku ve výši 26.452,- Kč.

1.) Vypočteme si nezabavitelná částku a tu zaokrouhlíme na celé koruny nahoru

7.771,5 + 2x 2.590,5 = 12.952,5   →  12.953,- Kč

 

2.) Od čisté mzdy odečteme nezabavitelnou částku

18.500 – 12.953 = 5.547,- Kč

 

3.) Částka, která nám vyšla, je nižší než zákonem stanovená hranice pro výpočet plně zabavitelné částky (20.724,- Kč). Částku do této hranice vždy zaokrouhlíme směrem dolu na částku dělitelnou třemi. Následně rozdělíme na třetiny.

5.547 : 3 = 1,849,- Kč

 

4.) První třetina půjde na nepřednostní pohledávky dle pořadí (datum doručení). Druhá třetina půjde na přednostní pohledávku (v případě, že by ji zaměstnanec neměl, připadla by druhá třetina jemu) a třetí třetina jde vždy zaměstnanci.

 1. třetina 1.849,- Kč – nepřednostní pohledávky
 2. třetina 1.849,- Kč – přednostní pohledávka
 3. třetina 1.849,- Kč – zaměstnanci

Závěrem: Srážky ze mzdy činí částku ve výši 3.698,- Kč (1. třetina + 2. třetina), zaměstnanci bude vyplacena částka ve výši 14.802,- Kč.

 

Na co si dát při výpočtu srážek pozor:

 • V průběhu výpočtu se u nezabavitelné částky pracuje i s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka, jako v našem ukázkovém příkladě. Aktuální nezabavitelná částka je v haléřových částkách a je nutné počítat se zaokrouhlením až konečné nezabavitelné částky.
 • Na vyživované dítě se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna třetina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

 

Mgr. Hana Křenková, advokát

   Dění

   Exekuce

   MENU
   O nás
   Služby
   Školení
   Články
   Kontakt

   KONTAKT

   Advokátní kancelář Křenková, s.r.o.
   Nile House - SPACES
   Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 Česká republika
   IČO: 08798451


   Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325560 

   Mgr. Hana Křenková je u České advokátní komory zapsána jako advokátka pod evidenčním číslem 17227.