Kdo musí mít datovou schránku (datovku) povinně od 1. 1. 2023 a pro koho zůstává dobrovolná?

Written by Hana Křenková

14 prosince, 2022

Od 1. 1. 2023 začíná účinkovat novela zákona, která mění pravidla datových schránek. Vzniknou miliony nových uživatelů, kteří ani nemusí vědět o tom, že jim byla datovka založena. Pro koho se pravidla mění a pro koho bude elektronická komunikace stále dobrovolná záležitost?

Povinnost zřídit si datovou schránku mají všechny české orgány veřejné moci – typicky státní orgány, cizinecká policie a soudy. Také advokáti, notáři, daňoví poradci nebo exekutoři. Dále mají tuto povinnost všechny právnické osoby zapsané v českém obchodním rejstříku, tedy např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, apod. Může se jednat o Vašeho zaměstnavatele nebo pojišťovnu.

Automatické založení datové schránky (datovky)

Nově do skupiny s povinnou datovkou patří také všechny nepodnikající právnické osoby, tj. spolky, příspěvkové organizace, církve a další a podnikající fyzické osoby, tedy OSVČ. Všem, kteří spadají co těchto dvou skupin a do konce roku 2022 si proaktivně nezaloží datovou schránku, bude schránka založena automaticky v rozmezí od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Jak probíhá proces automatického založení a na co si dát pozor najdete v tomto článku.

Původně do skupiny s automaticky zřízenou datovou schránkou měli spadat i všechny fyzické osoby, které použijí prostředek pro elektronickou identifikaci, tedy pokud se přihlásí  ke kterékoli digitální službě státu například bankovní identitou nebo eObčankou. Tento návrh ovšem vláda na začátku listopadu znegovala. 

Pokud patříte do skupiny, které bude datová schránka zřízena automaticky, ale chcete se vyhnout nejistotě, kdy se dostaví dopis s výzvou, můžete si datovou schránku založit už teď.

Pro koho zůstává datová schránka (datovka) dobrovolná?

Automatickému zřízení se vyhnou nepodnikající fyzické osoby. Pro ty platí, že si datovou schránku mohou založit dobrovolně. Tuto možnost aktuálně využívají hlavně cizinci, kteří nechtějí trávit hodiny na úřadech a dokumenty orgánům veřejné moci (typicky Ministerstvu vnitra) tak mohou zasílat elektronicky z pohodlí domova. 

Pro zřízení není nutné být zapsán v obchodním rejstříku, ani není podmínkou mít živnostenské oprávnění. O zřízení datové schránky pro fyzickou osobu můžete žádat sami svým jménem, nebo můžete požádat o její zřízení prostřednictvím zástupce, který oprávnění prokáže plnou mocí s Vaším úředně ověřeným podpisem.

Jak si to celé zjednodušit?

Hledáte způsob, který Vám usnadní používání datové schránky? Chcete v e-mailu vidět, jaká zpráva Vám přišla a umět na ní reagovat? Připravujeme pro Vás novou bezplatnou službu Saamo, díky které si všechno ohledně datovky dokážete udělat SAMI (datovka v emailu).

You May Also Like…